Realizacje

Prokuratura Generalna

      02-528 Warszawa, ul.Rakowiecka 26/30

- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia podtrzymania zasilania UPS o mocy wyjściowej 60 kVA, 2013 r.

 

 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

      64-100 Leszno, ul. Kiepury 45

- Dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza bezprzerwowego UPS, 2013 r.

 

 

 

Gmina Miasto Częstochowa

      42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

- Dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS, 2013 r.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

      32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń elektrycznych do zasilania pomieszczeń traktu zespołu porodowego SPZOZ w Proszowicach, 2012 r.

 

 

  

Politechnika Warszawska

      00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

- Dostawa, montaż i uruchomienie UPS do maszyny do wytwarzania prototypów metodą laserowego spiekania proszków polimerowych, 2012 r.

 

 

  

1. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. Boguchwała 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 31

- Projekt i wykonawstwo Suszarni Rewersyjnej U165A szt. 6, 2001-2004 r.

- Projekt i wykonawstwo „pod klucz” Hali Izolatorów, 2001-2003 r.

- Projekt i wykonanie Przyłącza Gazowego, 2003 r.

- Projekt i wykonanie Sieci Ciepłowniczej w ramach Modernizacji Układu Cieplnego Zakładu, 2003-2006 r.

- Projekt i wykonanie Instalacji wod-kan zewnętrznych w ramach Modernizacji Sieci Zewnętrznych Całego Zakładu, 2004-2006 r.

- Projekt i wykonawstwo „pod klucz” „Budowa Budynku Produkcyjnego” wraz z instalacjami wod.-kan. C.O., elektryczne oraz technologia, 2006-2007 r.

- Instalacje wewnętrzne wod-kan., C.O. w ramach modernizacji węzłów sanitarnych w budynkach socjalnych, 2007-2008 r.

2. Elektrownia Jaworzno III 43-603 Jaworzno Ul. Przemysłowa 51

- Roboty spawalnicze i termoizolacyjne na kotłach bloków energetycznych oraz wentylatorach spalin i rurociągach, 2001-2003 r.

3. Elektrownia Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 13

- Projekt i wykonawstwo – „Modernizacja budynku ELIII” w zakresie docieplenia ściany szczytowej, wymiany okien, 2004 r.

- Wykonanie kompletnej instalacji powietrza naściennego dla kotła OP-380 nr.13 w Elektrowni Stalowa Wola jako podwykonawca „Energotechnika Energorozruch S.A.”, 44-107 Gliwice Ul. Kozielsko 18, 2006 r.

4. Rafineria Jasło/LOTOS Jasło S.A. 38-200 Jasło Ul. 3 Maja 101

- Montaż instalacji „Detergent 300”, 2001 r.

- Montaż i rozruch „Linii Konfekcjonowania Asfaltu”, 2002 r.

- Wykonanie Rurociągów Drenażowych na Ekranie Iłowym jako podwykonawca Firmy GEOFIX Kraków Sp. z o.o. 31-115 Kraków Ul. Garncarska 5, 2002 r.

- Modernizacja Zakładowej Oczyszczalni Ścieków jako podwykonawca firmy NALCO Polska Sp. z o.o. 43-110 Tychy, Ul. Przemysłowa 55, 2006 r.

- Projekt i wykonawstwo „pod klucz”- „Linii do Regranulacji Odpadów Tworzyw Poliolefinowych”, 2008 r.

- Inwentaryzacja i demontaż pras filtracyjnych, 2011 r.

- Wykonanie modernizacji budynku sterowni wraz z instalacjami w LOTOS Asfalt Jasło, 2011 r.

5. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „VORTUMNUS" Sp. z o.o. 38-242 Skołyszyn, Lisów 179

- Projekt i wykonanie Instalacji wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej Hali Produkcyjnej oraz Zaplecza Socjalnego, 2004 r.

- Projekt Modernizacji Kotłowni oraz Montaż Wytwornicy Pary 1,8 MW, 2007 r.

- Prefabrykacja i montaż konstrukcji dachowych wraz z pokryciem dachu systemem warstwowych, 2009 r.

- Wykonanie instalacji sanitarnych oraz kanalizacyjnych, 2009 r.

- Projekt i wykonawstwo kotłowni olejowo-gazowej o wydajności 3*4 t/h, o ciśn. 10 bar, 2011 r.

6. Galicjanka II LTD Sp. z o.o. 33-370 Muszyna, Powroźnik 189

- Projekt i wykonanie Instalacji Zbiornika CO2, 2005 r.

7. Okno-Res 38-050 Sokołów Małopolski ul. Tysiąclecia 17

- Projekt i wykonanie demontażu i montażu Nowego Komina fi 600 wys. 45m, 2006 r.

8. Krośnieńskie Huty Szkła 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 13

- Wykonanie montażu urządzeń i wyposażenia dla projektu 8787-00-00 w Zestawiarni na zlecenie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów 02-480 Warszawa Ul. Aleje Jerozolimskie 202, 2006 r.

9. Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Krosno, 38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 19

- Wykonanie konstrukcji stalowej Wanny W32 (prefabrykacja + montaż), 2007 r.

- Wykonanie konstrukcji wsporczej oraz belki jezdnej Wciągnika Elektrycznego Zasypu Wanny W1, 2007 r.

- Prefabrykacja wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz montaż kanałów wanny pieca, 2010r.

10. Baltic Wood S.A. 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A

- Montaż dwóch kotłów 3,3 MW na biomasę wraz z orurowaniem i armaturą, 2000 r.

- Projekt i wykonanie „Pomostów Technologicznych Kotłowni”, 2002 r.

- Wykonanie różnych robót remontowo budowlanych i instalacyjnych według bieżących potrzeb Inwestora, wraz z projektami, 2003-2007 r.

- Projekt i wykonanie modernizacji Kotła 3,3 MW wraz z wymurówką, układem recyrkulacji spalin, powietrza pierwotnego i wtórnego Kotła Nr II, zwiększenie mocy Kotła na 4,0 MW, 2005 r.

- Montaż siedmiu kompletów Suszarni do drewna VANICEK, 2005-2006 r.

- Projekt i wykonanie Instalacji Ciepła Technologicznego do zasilania siedmiu kompletów Suszarni do drewna VANICEK, 2006 r.

- Projekt i wykonanie „Kotłowni Kontenerowej wraz z dostawą kotła o mocy 3 MW, 2006 r.

- Projekt i wykonanie Ogrzewania Hali Stabilizatora Drewna ,2007 r.

- Projekt i wykonanie Rozbudowy Rozdzielni Ciepła, wykonanie Sprzęgła Hydraulicznego, wykonanie Sieci Ciepłowniczej Dn 225 do Zasilania Suszarń, 2005 r.

- Opracowanie Koncepcji Rozbudowy Zakładowej Kotłowni, 2008 r.

- Przedłużenie istniejących kominów fi 600/700 oraz fi 800/900, 2009 r.

11. „Nowy Styl” Krosno Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Pużaka 49

Zakład Montażu Krzeseł 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6

- Wykonanie robót instalacyjnych (węzeł cieplny, instalacje wod-kan., C.O.) dot. Budynku administracyjno-socjalnego, 2005 r.

- Projekt i wykonanie Przyłącza Wody Pitnej Dn 225, 2005 r.

- Projekt i wykonanie Przyłącza C.O. (preizolka Dn 125), 2005 r.

- Projekt i wykonanie Komina stalowego fi 813, H = 26 m, 2009 r.

- Projekt i wykonanie dwóch tac rozlewczych na środki typu poliol, 2011 r.

Budynek Monolit Spółki Agro Styl, 38-400 Krosno

- Projekt i wykonanie wzmocnień dźwigarów dachowych, 2006-2007 r.

- Projekt i wykonanie stropu podwieszonego w części hali produkcyjnej, 2006-2007 r.

Bene Faktory, 38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 8

- Instalacja pomostu załadunkowego, różne roboty modernizacyjne budowlane, 2007 r.

Zakład Produkcyjny Korczyna, 38-420  Korczyna, ul. Trębicka 11

- Wykonanie Doków Przeładunkowych przy Hali Magazynowej, 2004 r.

- Projekt i wykonanie Budynku Zaplecza Socjalnego, 2008 r.

Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego S.A. 38-542 Rzepedź, ul. Osiedle 19A

- Projekt i wykonanie „pod klucz” Systemu Magazynowania i Dozowania Paliwa, 2007 r.

- Modernizacja Kotła ED-125/20/1, 2007 r.

- Projekt i wykonanie Gromadnika Odpadów, 2007 r.

- Projekt i wykonanie Pokrycia Dachów Suszarni, Typ Hajnówka, 2007 r.

- Projekt i wykonanie Placu Manewrowego przy Kotłowni (odwodnienie, roboty brukarskie), 2007 r.

- Projekt i wykonanie Schodów Wejściowych z piaskowca do Budynku Administracyjnego, Placów Magazynowych z kostki brukowej, chodników, 2007-2008 r.

- Projekt i wykonanie Sieci Cieplnej Dn 150 i Dn 80 ( konstrukcja, rurociągi, wymiennikownia), 2008 r.

12. Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

- Modernizacja Instalacji do Ogrzewania Powietrznego Hali Produkcyjnej rur PCV ( E-1 ZPR), 2006 r.

- Projekt i wykonanie Dźwignicy w Hali Produkcyjnej rur PCV (E-1 ZPR), 2007 r.

- Remont i modernizacja Węzłów Sanitarnych w Budynku Socjalnym, 2007 r.

- Wykonanie różnych robót budowlano-montażowych, adaptacyjnych wraz z projektami, 2006-2008 r.

- Wykonanie remontu elewacji budynku surowcowi na terenie Gamrat S.A, 2011r.

13. Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Huta Szkła Jasło.

- Wykonanie komina wanny W2, 2008r.

- Wykonanie kanałów nawiewowych wanny pieca, 2010r.

14. Fk-ProTech Sp. z o.o. 38-430 Krosno, ul. Lotników 20

- Modernizacja hali produkcyjnej, 2009 r.

- Projekt i wykonanie pieców do wygrzewania laminatów, 2009 r.

15. Naftobudowa S.A. 31-670 Kraków, ul. Powstańców 66, Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle.

- Prefabrykacja otworów wentylacyjnych, 2009 r.

- Wykonanie fundamentów pod zbiorniki gazów LPG oraz gazów technicznych, 2009 r.

16. Instac Sp. z o. o. 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczne 52

- Montaż instalacji tryskaczowej w obiekcie Galeria Jurajska w Częstochowie, 2009 r.

- Montaż instalacji wod.-kan. w obiekcie Bonarka City Centrum w Krakowie, 2009 r.

- Montaż instalacji tryskaczowej w obiekcie Bonarka City Centrum w Krakowie, 2009 r.

17. Mostostal Zabrze, Zakład Montażowo Produkcyjny Katowice Sp. z o.o.

- Prace montażowe na budowie CN Kopernik w Warszawie, 2009 r.

18. Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. 62-052 Komorniki, ul. Fabiańska 100

- Wymiana płomieniówek Kotła firmy Mawera Austria typ FU850RA, 2009-09-18, 2009r.

19. P.P.H.U TEK-KART Jan Twaróg 38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 5B

- Pokrycie dachu systemem warstwowym, 2009 r.

- Montaż i uruchomienie kotłowni gazowej oraz instalacji C.O., 2010r.

20. "BUDOMAT" STANISŁAW BRZYŚ, ROBERT GAZDA SPÓŁKA JAWNA, 38-400 Krosno, ul. Pużaka 28

- Budowa stanu surowego kompleksu motoryzacyjnego w tym budowa hali: serwisowej, diagnostyki, myjni mechanicznej, wiaty myjni ręcznej, kanału przeglądowego i budynków pomocniczych, z wykorzystaniem istniejących budynków w Jaśle ul. Floriańska 108 prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych oraz różne prace pomocnicze, 2009 r.

- Budowa ścian fundamentowych dla kanału przeglądowego – 2010 r.

21. "DOMPER 2" ALICJA PERNAL 38-450 DUKLA, CERGOWA 169

- Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przyłączy zewnętrznych w Budynku Administracyjnym Zespołu Boisk w Dukli, 2010 r.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przyłączy zewnętrznych w Budynku Domu Ludowego w Krośnie – Białobrzegach, 2010 r.

- Wykonanie instalacji C.O. w Budynku Bursy Międzyszkolnej w Krośnie, 2010 r.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przyłączy zewnętrznych w Domu Ludowym w miejscowości Wrocanka, 2011 r.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku Banku Spółdzielczego w Korczynie, 2011 r.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przyłączy w Straży pożarnej oraz świetlicy gminnej w Krościenku Wyżnym, 2011-2012 r.

22. El-Mech-Plast ul. 17 stycznia 11, 38-213 Kołaczyce (Gamrat)

- Projekt i budowa hali magazynowej 48x12m, 2011 r.

23. Dossche Sp. z o.o.  ul. Trześniowska 6, 27-600 Sandomierz

- Projekt i wykonanie kotłowni parowej o mocy 1,5 tony pary, 10 bar, 2011 r.

- Projekt i wykonanie kotłowni wodnej o mocy 100 kW, 2011r.

24. Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Sp. J. Bracia Petlak

- Budowa Hali produkcyjnej wraz z fundamentami w miejscowość Czeluśnica, 2011 r.

- Wykonawstwo instalacji wewnętrznych wraz kotłownią gazową 120 kW, 2011 r.

25. INSTALGAZ Andrzej Szulc; 64-300 OPALENICA, URBANOWO 54

- Przebudowa istniejącego Eksportu Ropy Barnówko. Montaż konstrukcji stalowej nalewaka, 2011 r.

26. Ventor Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7

- Budowa Kotłowni z Kotłem Fluidalnym K9 o Cyrkulacyjnym Złożu Opalanym Biomasą na terenie ZE PAK w Elektrowni Konin, 2011 r.

- Konstrukcje wsporcze urządzeń wentylacyjnych wraz z podestami

- Konstrukcje wsporcze i podest serwisowy dla układów wentylatorowych systemu oddymiania pylonu komunikacyjnego UHX

27. F.H.U.P. „ABM” Baran SP. J. 38-200 Jasło, ul. Towarowa 27

- Nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego w zakresie dwóch modułów, 2011 r.

28. ELZAT Spółka z o.o. 33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 8

- Wykonanie prac ziemnych związanych z budową linii kablowej 110kV, 2011 r.

29. PROINSTAL SP. Z O.O. 41-807 Zabrze, ul. Szczęście Ludwika 1

- Wykonanie kotłowni gazowej o wydajności 2*25 t/h, wraz z instalacjami wewnętrznymi na potrzeby technologiczno-grzewcze na terenie PETROCHEMI BLACHOWNI S.A. w Kędzierzynie Koźlu, 2011-2012 r.

30. Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 maja 101

- Wykonanie instalacji destylacji olejów odpadowych, 2012 r.

31. MTM "NOWUM" Sp. z o. o. 20-518 Lublin; ul. Krężnicka 135 B

- Wykonanie instalacji gazowej w hali produkcyjnej firmy FoodCare w Niepołomicach, 2012 r.

32. BURSA MIĘDZYSZKOLNA 38-200 Jasło, ul. Staszica 30A

- Wykonanie wymiany członu żeliwnego w kotle Fakot Z-93, 2012 r.

33. ZPRE Jedlicze Sp. z o.o. 38-460 Jedlicze, ul. Kurkowskiego 86

- Wykonanie rozbudowy hali remontowo-produkcyjnej, dobudowa pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i komór transformatorowych z przełożeniem instalacji gazowej, 2011 r.

- Projekt i wykonanie zabudowy plomby między hali wraz instalacją wentylacyjną, 2011 r.

- Projekt i wykonanie zabudowy stacji TRAFO, 2011 r.

- Wykonanie różnych robót budowlano instalacyjnych – remontowych, 2011 r.

- Wykonanie robót instalacyjnych grzewczych w budynkach administracyjnych, 2012 r.

- Wykonanie instalacji grzewczej – promienniki gazowe, 2012 r.

- Wykonanie osuszenie oraz izolacja fundamentów budynków administracyjnych, 2012 r.

- Wykonanie naprawy dróg i placów, 2012 r.

34. ZWRI Sp. z o.o. 31-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8

- Wykonanie remontu wieży granulacyjnej nr 2 w centrum nawozów ZAT nr 2, 2012 r.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

      18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11

- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia UPS 60 kVA z baterią akumulatorów dla 30 minut podtrzymanai dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego, 2012 r.

 

 

 

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A.

    36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 31

- Projekt i wykonawstwo Suszarni Rewersyjnej U165A szt. 6, 2001-2004 r.

- Projekt i wykonawstwo „pod klucz" Hali Izolatorów, 2001-2003 r.

- Projekt i wykonanie Przyłącza Gazowego, 2003 r.

- Projekt i wykonanie Sieci Ciepłowniczej w ramach Modernizacji Układu Cieplnego Zakładu, 2003-2006 r.

- Projekt i wykonanie Instalacji wod-kan zewnętrznych w ramach Modernizacji Sieci Zewnętrznych Całego Zakładu, 2004-2006 r.

- Projekt i wykonawstwo „pod klucz" „Budowa Budynku Produkcyjnego" wraz z instalacjami wod.-kan. C.O., elektryczne oraz technologia, 2006-2007 r.

- Instalacje wewnętrzne wod-kan., C.O. w ramach modernizacji węzłów sanitarnych w budynkach socjalnych, 2007-2008 r.

 

 

 

Elektrownia Jaworzno III

    43-603 Jaworzno, ul. Przemysłowa 51

- Roboty spawalnicze i termoizolacyjne na kotłach bloków energetycznych oraz wentylatorach spalin i rurociągach, 2001-2003 r.

 

 

 

Elektrownia Stalowa Wola

    37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 13

- Projekt i wykonawstwo – „Modernizacja budynku ELIII" w zakresie docieplenia ściany szczytowej, wymiany okien, 2004 r.

- Wykonanie kompletnej instalacji powietrza naściennego dla kotła OP-380 nr.13 w Elektrowni Stalowa Wola jako podwykonawca „Energotechnika Energorozruch S.A.", 44-107 Gliwice Ul. Kozielsko 18, 2006 r.

 

 

 

Rafineria Jasło/LOTOS Jasło S.A.

    38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101

- Montaż instalacji „Detergent 300", 2001 r.

- Montaż i rozruch „Linii Konfekcjonowania Asfaltu", 2002 r.

- Wykonanie Rurociągów Drenażowych na Ekranie Iłowym jako podwykonawca Firmy GEOFIX Kraków Sp. z o.o. 31-115 Kraków Ul. Garncarska 5, 2002 r.

- Modernizacja Zakładowej Oczyszczalni Ścieków jako podwykonawca firmy NALCO Polska Sp. z o.o. 43-110 Tychy, Ul. Przemysłowa 55, 2006 r.

- Projekt i wykonawstwo „pod klucz"- „Linii do Regranulacji Odpadów Tworzyw Poliolefinowych", 2008 r.

- Inwentaryzacja i demontaż pras filtracyjnych, 2011 r.

- Wykonanie modernizacji budynku sterowni wraz z instalacjami w LOTOS Asfalt Jasło, 2011 r.

 

 

 

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „VORTUMNUS" Sp. z o.o.

    38-242 Skołyszyn, Lisów 179

- Projekt i wykonanie Instalacji wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej Hali Produkcyjnej oraz Zaplecza Socjalnego, 2004 r.

- Projekt Modernizacji Kotłowni oraz Montaż Wytwornicy Pary 1,8 MW, 2007 r.

- Prefabrykacja i montaż konstrukcji dachowych wraz z pokryciem dachu systemem warstwowych, 2009 r.

- Wykonanie instalacji sanitarnych oraz kanalizacyjnych, 2009 r.

- Projekt i wykonawstwo kotłowni olejowo-gazowej o wydajności 3*4 t/h, o ciśn. 10 bar, 2011 r.

 

 

 

Galicjanka II LTD Sp. z o.o.

    33-370 Muszyna, Powroźnik 189

- Projekt i wykonanie Instalacji Zbiornika CO2, 2005 r.

 

 

 

Okno-Res

    38-050 Sokołów Małopolski ul. Tysiąclecia 17

- Projekt i wykonanie demontażu i montażu Nowego Komina fi 600 wys. 45m, 2006 r.

 

 

 

Krośnieńskie Huty Szkła

    38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 13

- Wykonanie montażu urządzeń i wyposażenia dla projektu 8787-00-00 w Zestawiarni na zlecenie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów 02-480 Warszawa Ul. Aleje Jerozolimskie 202, 2006 r.

 

 

 

Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Krosno

    38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 19

- Wykonanie konstrukcji stalowej Wanny W32 (prefabrykacja + montaż), 2007 r.

- Wykonanie konstrukcji wsporczej oraz belki jezdnej Wciągnika Elektrycznego Zasypu Wanny W1, 2007 r.

- Prefabrykacja wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz montaż kanałów wanny pieca, 2010r.

 

 

 

Baltic Wood S.A.

      38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A

- Montaż dwóch kotłów 3,3 MW na biomasę wraz z orurowaniem i armaturą, 2000 r.

- Projekt i wykonanie „Pomostów Technologicznych Kotłowni", 2002 r.

- Wykonanie różnych robót remontowo budowlanych i instalacyjnych według bieżących potrzeb Inwestora, wraz z projektami, 2003-2007 r.

- Projekt i wykonanie modernizacji Kotła 3,3 MW wraz z wymurówką, układem recyrkulacji spalin, powietrza pierwotnego i wtórnego Kotła Nr II, zwiększenie mocy Kotła na 4,0 MW, 2005 r.

- Montaż siedmiu kompletów Suszarni do drewna VANICEK, 2005-2006 r.

- Projekt i wykonanie Instalacji Ciepła Technologicznego do zasilania siedmiu kompletów Suszarni do drewna VANICEK, 2006 r.

- Projekt i wykonanie „Kotłowni Kontenerowej wraz z dostawą kotła o mocy 3 MW, 2006 r.

- Projekt i wykonanie Ogrzewania Hali Stabilizatora Drewna ,2007 r.

- Projekt i wykonanie Rozbudowy Rozdzielni Ciepła, wykonanie Sprzęgła Hydraulicznego, wykonanie Sieci Ciepłowniczej Dn 225 do Zasilania Suszarń, 2005 r.

- Opracowanie Koncepcji Rozbudowy Zakładowej Kotłowni, 2008 r.

- Przedłużenie istniejących kominów fi 600/700 oraz fi 800/900, 2009 r.

 

 

 

„Nowy Styl" Krosno Sp. z o.o.

      38-400 Krosno, ul. Pużaka 49

 

    Zakład Montażu Krzeseł

    38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6

- Wykonanie robót instalacyjnych (węzeł cieplny, instalacje wod-kan., C.O.) dot. Budynku administracyjno-socjalnego, 2005 r.

- Projekt i wykonanie Przyłącza Wody Pitnej Dn 225, 2005 r.

- Projekt i wykonanie Przyłącza C.O. (preizolka Dn 125), 2005 r.

- Projekt i wykonanie Komina stalowego fi 813, H = 26 m, 2009 r.

- Projekt i wykonanie dwóch tac rozlewczych na środki typu poliol, 2011 r.

Budynek Monolit Spółki Agro Styl

38-400 Krosno

- Projekt i wykonanie wzmocnień dźwigarów dachowych, 2006-2007 r.

- Projekt i wykonanie stropu podwieszonego w części hali produkcyjnej, 2006-2007 r.

Bene Faktory

38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 8

- Instalacja pomostu załadunkowego, różne roboty modernizacyjne budowlane, 2007 r.

Zakład Produkcyjny Korczyna

38-420 Korczyna, ul. Trębicka 11

- Wykonanie Doków Przeładunkowych przy Hali Magazynowej, 2004 r.

- Projekt i wykonanie Budynku Zaplecza Socjalnego, 2008 r.

Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego S.A.

38-542 Rzepedź, ul. Osiedle 19A

- Projekt i wykonanie „pod klucz" Systemu Magazynowania i Dozowania Paliwa, 2007 r.

- Modernizacja Kotła ED-125/20/1, 2007 r.

- Projekt i wykonanie Gromadnika Odpadów, 2007 r.

- Projekt i wykonanie Pokrycia Dachów Suszarni, Typ Hajnówka, 2007 r.

- Projekt i wykonanie Placu Manewrowego przy Kotłowni (odwodnienie, roboty brukarskie), 2007 r.

- Projekt i wykonanie Schodów Wejściowych z piaskowca do Budynku Administracyjnego, Placów Magazynowych z kostki brukowej, chodników, 2007-2008 r.

- Projekt i wykonanie Sieci Cieplnej Dn 150 i Dn 80 ( konstrukcja, rurociągi, wymiennikownia), 2008 r.

 

 

 

Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A.

      38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

- Modernizacja Instalacji do Ogrzewania Powietrznego Hali Produkcyjnej rur PCV ( E-1 ZPR), 2006 r.

- Projekt i wykonanie Dźwignicy w Hali Produkcyjnej rur PCV (E-1 ZPR), 2007 r.

- Remont i modernizacja Węzłów Sanitarnych w Budynku Socjalnym, 2007 r.

- Wykonanie różnych robót budowlano-montażowych, adaptacyjnych wraz z projektami, 2006-2008 r.

- Wykonanie remontu elewacji budynku surowcowi na terenie Gamrat S.A, 2011r.

 

 

 

Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO" S.A. Huta Szkła Jasło

- Wykonanie komina wanny W2, 2008r.

- Wykonanie kanałów nawiewowych wanny pieca, 2010r.

 

 

 

Fk-ProTech Sp. z o.o.

      38-430 Krosno, ul. Lotników 20

- Modernizacja hali produkcyjnej, 2009 r.

- Projekt i wykonanie pieców do wygrzewania laminatów, 2009 r.

 

 

 

Naftobudowa S.A.

      31-670 Kraków, ul. Powstańców 66, Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle

- Prefabrykacja otworów wentylacyjnych, 2009 r.

- Wykonanie fundamentów pod zbiorniki gazów LPG oraz gazów technicznych, 2009 r.

 

 

 

Instac Sp. z o. o.

      05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 52g

- Montaż instalacji tryskaczowej w obiekcie Galeria Jurajska w Częstochowie, 2009 r.

- Montaż instalacji wod.-kan. w obiekcie Bonarka City Centrum w Krakowie, 2009 r.

- Montaż instalacji tryskaczowej w obiekcie Bonarka City Centrum w Krakowie, 2009 r.

 

 

 

Mostostal Zabrze, Zakład Montażowo Produkcyjny Katowice Sp. z o.o.

- Prace montażowe na budowie CN Kopernik w Warszawie, 2009 r.

 

 

 

Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.

      62-052 Komorniki, ul. Fabiańska 100

- Wymiana płomieniówek Kotła firmy Mawera Austria typ FU850RA, 2009-09-18, 2009r.

 

 

 

P.P.H.U TEK-KART Jan Twaróg

      38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 5B

- Pokrycie dachu systemem warstwowym, 2009 r.

- Montaż i uruchomienie kotłowni gazowej oraz instalacji C.O., 2010r.

 

 

 

"BUDOMAT" STANISŁAW BRZYŚ, ROBERT GAZDA SPÓŁKA JAWNA

      38-400 Krosno, ul. Pużaka 28

- Budowa stanu surowego kompleksu motoryzacyjnego w tym budowa hali: serwisowej, diagnostyki, myjni mechanicznej, wiaty myjni ręcznej, kanału przeglądowego i budynków pomocniczych, z wykorzystaniem istniejących budynków w Jaśle ul. Floriańska 108 prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych oraz różne prace pomocnicze, 2009 r.

- Budowa ścian fundamentowych dla kanału przeglądowego – 2010 r.

 

 

 

"DOMPER 2" ALICJA PERNAL

      38-450 DUKLA, CERGOWA 169

- Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przyłączy zewnętrznych w Budynku Administracyjnym Zespołu Boisk w Dukli, 2010 r.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przyłączy zewnętrznych w Budynku Domu Ludowego w Krośnie – Białobrzegach, 2010 r.

- Wykonanie instalacji C.O. w Budynku Bursy Międzyszkolnej w Krośnie, 2010 r.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przyłączy zewnętrznych w Domu Ludowym w miejscowości Wrocanka, 2011 r.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku Banku Spółdzielczego w Korczynie, 2011 r.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przyłączy w Straży pożarnej oraz świetlicy gminnej w Krościenku Wyżnym, 2011-2012 r.

 

 

 

El-Mech-Plast

      38-213 Kołaczyce, ul. 17 stycznia 11 (Gamrat)

- Projekt i budowa hali magazynowej 48x12m, 2011 r.

 

 

 

Dossche Sp. z o.o.

      27-600 Sandomierz, ul. Trześniowska 6

- Projekt i wykonanie kotłowni parowej o mocy 1,5 tony pary, 10 bar, 2011 r.

- Projekt i wykonanie kotłowni wodnej o mocy 100 kW, 2011r.

 

 

 

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Sp. J. Bracia Pętlak

- Budowa Hali produkcyjnej wraz z fundamentami w miejscowość Czeluśnica, 2011 r.

- Wykonawstwo instalacji wewnętrznych wraz kotłownią gazową 120 kW, 2011 r.

 

 

 

INSTALGAZ Andrzej Szulc

      64-300 OPALENICA, URBANOWO 54

- Przebudowa istniejącego Eksportu Ropy Barnówko. Montaż konstrukcji stalowej nalewaka, 2011 r.

 

 

 

Ventor Sp. z o.o.

      39-200 Dębica, ul. Drogowców 7

- Budowa Kotłowni z Kotłem Fluidalnym K9 o Cyrkulacyjnym Złożu Opalanym Biomasą na terenie ZE PAK w Elektrowni Konin, 2011 r.

- Konstrukcje wsporcze urządzeń wentylacyjnych wraz z podestami

- Konstrukcje wsporcze i podest serwisowy dla układów wentylatorowych systemu oddymiania pylonu komunikacyjnego UHX

 

 

 

F.H.U.P. „ABM" Baran SP. J.

      38-200 Jasło, ul. Towarowa 27

- Nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego w zakresie dwóch modułów, 2011 r.

 

 

 

ELZAT Spółka z o.o.

      33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 8

- Wykonanie prac ziemnych związanych z budową linii kablowej 110kV, 2011 r.

 

 

 

PROINSTAL Sp. z o.o.

      41-807 Zabrze, ul. Szczęście Ludwika 1

- Wykonanie kotłowni gazowej o wydajności 2*25 t/h, wraz z instalacjami wewnętrznymi na potrzeby technologiczno-grzewcze na terenie PETROCHEMI BLACHOWNI S.A. w Kędzierzynie Koźlu, 2011-2012 r.

 

 

 

Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o.

      38-200 Jasło, ul. 3 maja 101

- Wykonanie instalacji destylacji olejów odpadowych, 2012 r.

 

 

 

MTM "NOWUM" Sp. z o. o.

      20-518 Lublin; ul. Krężnicka 135 B

- Wykonanie instalacji gazowej w hali produkcyjnej firmy FoodCare w Niepołomicach, 2012 r.

 

 

 

BURSA MIĘDZYSZKOLNA

      38-200 Jasło, ul. Staszica 30A

- Wykonanie wymiany członu żeliwnego w kotle Fakot Z-93, 2012 r.

 

 

 

ZPRE Jedlicze Sp. z o.o.

      38-460 Jedlicze, ul. Kurkowskiego 86

- Wykonanie rozbudowy hali remontowo-produkcyjnej, dobudowa pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i komór transformatorowych z przełożeniem instalacji gazowej, 2011 r.

- Projekt i wykonanie zabudowy plomby między hali wraz instalacją wentylacyjną, 2011 r.

- Projekt i wykonanie zabudowy stacji TRAFO, 2011 r.

- Wykonanie różnych robót budowlano instalacyjnych – remontowych, 2011 r.

- Wykonanie robót instalacyjnych grzewczych w budynkach administracyjnych, 2012 r.

- Wykonanie instalacji grzewczej – promienniki gazowe, 2012 r.

- Wykonanie osuszenie oraz izolacja fundamentów budynków administracyjnych, 2012 r.

- Wykonanie naprawy dróg i placów, 2012 r.

 

 

 

ZWRI Sp. z o.o.

      31-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8

- Wykonanie remontu wieży granulacyjnej nr 2 w centrum nawozów ZAT nr 2, 2012 r.