Silownie napiecia stalego HP

Siłownia napięcia stałego w obudowie typu RACK 19”

12-24-48-110 VDC

 

 

Microset_HP_3U

Seria siłowni napięcia stałego w obudowach do montażu typu Rack 19” o wysokości 2U oraz 3U została zaprojektowana tak aby uzyskać wysoką sprawność >92 % podczas bezprzerwowego dostarczania zasilania do odbiorników w przemyśle telekomunikacyjnym, systemach awaryjnych, alarmowych systemach ppoż., ochronie i monitoringu, systemach automatyki dla elektrowni, rafinerii i zakładów przemysłowych.

 Microset_HP_2U

Zasada działania: podczas normalnej pracy, gdy dostępne jest zewnętrzne zasilanie sieciowe zasilacz zasila odbiorniki oraz ładuje zewnętrzne akumulatory. W przypadku zaniku zasilania sieciowego, zasilacz nadal zasila odbiorniki przy wykorzystaniu akumulatorów a zmiana źródła zasilania jest bezprzerwowa. W momencie niskiego rozładowania akumulatorów są one automatycznie odłączane (w celu ochrony przed zniszczeniem) a na odbiorniki przestaje być podawane zasilanie. Po powrocie zasilania sieciowego zasilacz automatycznie wznawia swoją pracę.
 
Ogólna charakterystyka:

- Aktywne sterowanie mikroprocesorowe

- Alarm rozładowania akumulatorów

- Automatyczne wyłączenie przy zbyt niskim rozładowaniu akumulatorów

- Sygnalizacja lokalna i zdalna

- Możliwość pracy równoległej

- Bardzo długa żywotność, M.T.B.F. 100.000 godzin