Systemy chłodzenia

 

      Klimatyzacja jest niezbędnym systemem służącym zapewnieniu właściwych parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, czystość powietrza, wymaganych przez pracujący sprzęt teleinformatyczny przez 24 godziny na dobę. W pomieszczeniach powinna być utrzymywana stała temperatura w granicach 18-20 °C, która gwarantuje prawidłową pracę wszystkich urządzeń teleinformatycznych. Firma ANMARO pragnie zapewnić Państwu kompleksową obsługę inwestycji dlatego jesteśmy w stanie zaprojektować, dostarczyć, zamontować i uruchomić system wentylacji i klimatyzacji potrzebny do chłodzenia pomieszczenia, w którym będą zainstalowane zasilacze awaryjne.