UPS2000G 1-20 kVA (Rack/Tower)

Zasilacz awaryjny UPSUPS2000 G

UPS2000-G 1-20 kVA

Producent: HUAWEI

Główne zalety:

1. Certyfikat EnergyStar

2. Sprawność do 95%

Ogólna charakterystyka:

Duża niezawodność

- Ochrona odgromowa na porcie wejściowym 5 kA

- Szeroki zakres napięcia wejściowego 80-280 Vac, w celu zminimalizowania wykorzystania akumulatorów

- Alarm awarii z wyprzedzeniem dla kluczowych elementów, w tym kondensatorów, wentylatorów i akumulatorów

Niskie koszty użytkowania

- Wysoka sprawność: do 95% dla mocy 15/20 kVA, 94,5% dla 10 kVA, 94% dla 6 kVA

- Duże zagęszczenie elementów dla mocy 20 kVA/3U

Duża dostępność

- Możliwość rozbudowy do 4 jednostek w pracy równoległej

- Elastyczna konfiguracja akumulatorów

- Możliwość montażu Rack / Tower

Inteligentne zarządzanie akumulatorami

- Inteligentna kompensacja temperatury

- Inteligentna technologia hibernacji wydłużająca żywotność akumulatorów

- Szacowanie pojemności akumulatora i ocena zużycia z wykorzystaniem technologii samouczenia

Łatwe zarządzanie

- Łatwy w obsłudze wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), który wyświetla stany pracy w czasie rzeczywistym

- Różne interfejsy komunikacyjne, w tym RS232, RS485, USB, styki bezpotencjałowe oraz SNMP

- Dostęp poprzez sieć za pomocą protokołu SSL

- Programowalna hierarchia odłączania obciążeń w celu jak najdłuższego podtrzymania obciążeń krytycznych

- Cold start – uruchamianie z akumulatorów